Canolfan Ddodrefn a Thecstilau/ Ailgylchu ac Ailddefnyddio Dillad

Mae’r ganolfan yma wedi’i lleoli ym Mlaenau Ffestiniog ac mae un arall ym Mhorthmadog gerllaw.

Mae’r brif ganolfan wedi bod yn gwerthu dodrefn a dillad y gellir eu hailddefnyddio am dros 20 mlynedd. Nid yn unig mae hyn yn lles mawr i’r amgylchedd ond mae’n darparu dodrefn a dillad o safon ar gyfer pobl leol, yn arbennig y rheini ar incwm isel. Mae’r gwaith yma’n rhan sylweddol o bortffolio ac incwm y cwmni. Caiff dodrefn eu rhoi i Seren gan bobl sydd ag empathi tuag at nod y cwmni, yn ogystal â’r rheini sydd ond eisiau cael gwared ag eitemau. Mae’r cwmni’n casglu’r rhan fwyaf o’r dodrefn yma o dai pobl, neu weithiau, mae busnesau, sefydliadau cyhoeddus neu fudiadau gwirfoddol yn rhoi eitemau o swyddfeydd, siopau, warysau ac yn y blaen. Mae hefyd yn gwerthu dodrefn newydd yn y ddwy ganolfan.

Mae dros 30 o fanciau dillad a thecstilau wedi’u lleoli ledled de Gwynedd, yn bennaf ar safleoedd amwynderau awdurdodau lleol. Gall pobl roi eu heitemau diangen yn y banciau yma, sy’n cael eu gwagio gan staff y cwmni o leiaf unwaith yr wythnos. Mae Seren hefyd yn gweithio’n agos gydag ysgolion lleol yn hyn o beth.

Mae’r Warysau Dodrefn a Dillad ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 9yb a 5yh yn ogystal â boreau Sadwrn (ym Mlaenau Ffestiniog yn unig). Mae’r warysau’n cynnig cyfleoedd i ddefnyddwyr gwasanaeth sy’n mwynhau agweddau corfforol gwaith yn ogystal â chwrdd â phobl yn rheolaidd bob dydd.

Find Us

Unit 1 & 2 Llwyn Gell Industrial Estate, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, LL41 3NE

Tel: 01766 832 489 Email: info@serencyf.org


Directions

Gallery