'Stiniog Gardens

Wedi'i sefydlu mewn cydweithrediad â Chyngor Sir Gwynedd ym 1997, mae Gerddi Stiniog yn safle Garddwriaeth Gymdeithasol a Therapiwtig tair erw sydd wedi'i leoli yn Llan Ffestiniog.

Trwy ddarparu cyfle i unigolion ag anableddau dysgu gymryd rhan mewn tyfu amrywiaeth o blanhigion a llysiau, mae'r prosiect hwn yn defnyddio arferion garddwriaethol fel ffordd o wella sgiliau, iechyd ac ansawdd bywyd cyfranogwyr unigol.

Mon - Fri: 9:00am - 5:00pm

Gallery