Mwy o Wybodaeth

Sefydlwyd Seren Ffestiniog i gefnogi pobl ag anableddau dysgu, a thrwy hynny darparu gwasanaeth i'r gymuned. Rydym yn parhau i ehangu a thyfu yn sylweddol.
Dysgwch mwy amdanom

Gwasanaethau

Rydym yn darparu gwasanaeth cefnogi 24ain awr y dydd i fobl ag anableddau dysgu sy'n byw o fewn y gymuned. Mae'r gefnogaeth yn seiliedig ar anghenion unigryw pob unigolyn ac fe hybir pob agwedd o fywyd dydd i ddydd.

Darganfyddwch mwy about Cyflysterau

Cynlluniau

Mae gennym amrywiaeth o brosiectau ar hyd a lled Gwynedd, gan gyflogi 50 o fobl ar hyn o bryd. Rydym yn parhau i ehangu a chynnig cyflogaeth a chyfleon hyfforddiant i'r gymuned

Darganfyddwch mwy about Prosiectau
Mg 5631 Hdrxlarge 2X 1522938465

Dewch i fwyta ac aros yng Ngwesty Seren

Wedi'i sefydlu yn 2014, cynlluniwyd y gwesty 3* 10 llofft yn arbennig fel bo unrhyw un ag anableddau dysgu neu anableddau corfforol yn gallu mantesio ar y cyfle i brofi gwyliau neu gofal seibiant o'r safon uchaf, trwy gynnig adnoddau sy'n ateb eu gofynion ac anghenion hwy a hefyd darparu ar gyfer gwesteion tebol. Cysylltwch á ni i holi am eich arhosiad.

Darganfyddwch mwy about Gwesty Seren